Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Cage Capital B.V.

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 november 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan Cage Capital B.V. Deze onderneming voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Beleggers voorzien van essentiële informatie

Cage Capital heeft consumenten de mogelijkheid geboden om te investeren in RMB Security Investment IX obligaties. Volgens het aanbiedingsmateriaal zouden de gelden worden aangewend ter versterking van het eigen vermogen van de Duitse HKB Bank GmbH.

De Wet handhaving consumentenbescherming verplicht Cage Capital om onder meer haar beleggers te voorzien van essentiële informatie. Om vast te kunnen stellen of het bedrijf daaraan voldoet, heeft de AFM informatie gevraagd over onder meer de grootboekrekeningen van vanaf 1 januari 2014 tot en met 23 mei 2014. Aan de hand van (onder andere) deze grootboekrekeningen kan de AFM beoordelen of de inleg van de beleggers daadwerkelijk wordt gebruikt zoals aangegeven in het informatiememorandum van de obligaties.

Cage Capital heeft deze gevraagde informatie niet binnen de in de informatieverzoeken gestelde termijn(en) geleverd. Hierna heeft de AFM op 5 november 2014 een last onder dwangsom opgelegd. Cage Capital heeft op 14 november 2014 alsnog de verzochte informatie verstrekt aan de AFM. Aangezien dit binnen de in de last onder dwangsom gestelde termijn is gebeurd, hoeft Cage Capital geen geldsom (dwangsom) te betalen.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel