Terug

Minister Dijsselbloem beantwoordt Kamervragen voor schriftelijk overleg accountancy

Kamerbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

Donderdag 13 november vindt er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over accountancy plaats. Voorafgaand aan dit overleg wordt een schriftelijk overleg gevoerd. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de antwoorden op Kamervragen voor het schriftelijk overleg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Dijsselbloem gaat onder meer in op een aanvullende bevoegdheid voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om maatregelen te eisen, als zij in het kader van haar onderzoek tekortkomingen signaleert bij accountantsorganisaties. Het gaat om maatregelen die overtredingen uit het verleden herstellen en herhaling in de toekomst voorkomen. De AFM eist dergelijke maatregelen in de praktijk ook al, maar kan pas haar formele handhavingsinstrumentarium inzetten als deze bevoegdheid wettelijk wordt vastgelegd voor alle accountantsorganisaties.

Dijsselbloem geeft in zijn brief ook antwoord op vragen van de diverse fracties t.a.v. het door de AFM uitgeoefende toezicht op accountantsorganisaties over toekomstige rapportages, de evaluatie van het toezicht en het AFM-rapport.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel