Terug

IOSCO consultatie inzake verdere versterking van grensoverschrijdend toezicht

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

IOSCO, de wereldwijde organisatie van markt- en gedragstoezichthouders, heeft eerder deze week in een rapport beschreven hoe toezichthouders opereren als zij te maken hebben met financiële marktpartijen die grensoverschrijdende activiteiten ontwikkelen. Ook omschrijft IOSCO welke uitdagingen daarbij komen kijken.

Bij gebrek aan een mondiale toezichthouder, is het van groot belang dat toezichthouders en marktpartijen goed van elkaar begrijpen waar de obstakels liggen

Het rapport is bedoeld als de start van een dialoog tussen toezichthouders en financiële marktpartijen. Zo kan er gekeken worden hoe toezicht op grensoverschrijdende activiteiten verder verbeterd kan worden. Bij gebrek aan een mondiale toezichthouder, is het van groot belang dat toezichthouders en marktpartijen goed van elkaar begrijpen waar de obstakels liggen. Hierna kan er ook gekeken worden hoe deze obstakels verminderd kunnen worden.

Het rapport doet een eerste aanzet om te komen tot een gemeenschappelijke terminologie en het ontwikkelen van een “toolkit” met daarin de verschillende opties die toezichthouders hebben om grensoverschrijdend toezicht te houden.

Een werkgroep bestaande uit verschillende toezichthouders (waaronder de AFM) heeft het rapport opgesteld. Ook de input vanuit toezichthouders wereldwijd en een aantal rondetafeldiscussies met externe belanghebbenden zijn hierin meegenomen.

Verschillende marktpartijen zijn uitgenodigd te reageren op het rapport. De deadline voor het geven van een reactie is 23 februari 2015. De consultatie is erop gericht om van zoveel mogelijk belanghebbende een inzicht te krijgen over de werking van grensoverschrijdend toezicht in verschillende praktijksituaties.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel