Terug

Boete voor flitskredietaanbieder Beautiful Day

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 september 2014 een bestuurlijke boete van €300.000 opgelegd aan Beautiful Day B.V. De boete is opgelegd omdat Beautiful Day in de periode van mei 2012 tot en met augustus 2013 flitskrediet heeft aangeboden zonder te beschikken over een vergunning van de AFM. Dat is een overtreding van de Wet op het financieel toezicht (artikel 2:60, eerste lid, Wft).

 

Stand van zaken juridische procedure

Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
03-09-2014  29-09-2014 05-02-2015 (1) 12-03-2015 08-10-2015(2) 13-11-2015 03-02-2017 (3)

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.

(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.

(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard.

Beautiful Day bood via haar websites www.easycredit.nl en www.betaaldag.nl consumenten de mogelijkheid om snel geld te lenen tegen hoge kosten. Beautiful Day adverteerde dat er geen kosten voor het krediet in rekening werden gebracht. In werkelijkheid moesten consumenten wel degelijk hoge kosten betalen.

Garantstelling

Om voor krediet in aanmerking te komen, stelde Beautiful Day namelijk een garantstelling verplicht. Alleen als de consument koos voor een betaalde garantstelling van Global Credit and Debt Management Services Limited (GCDMS), een door Beautiful Day aangedragen partij, kon hij snel en gemakkelijk over krediet beschikken. De kosten bedroegen bij een krediet van €250 voor 25 dagen €55. Dit is omgerekend € 803 op jaarbasis (relatief gezien 321,2%). GCDMS betaalde voor deze dienstverlening maandelijks een aanzienlijk bedrag aan Beautiful Day. De garantie van GCDMS maakt dus onderdeel uit van het verdienmodel van Beautiful Day.

Sinds 25 mei 2011 is het verboden om flitskredieten aan te bieden zonder vergunning van de AFM. Beautiful Day is niet uitgezonderd van deze vergunningplicht.

Ernstige overtreding

Het gaat om een ernstige overtreding. Beautiful Day heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een credit card, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.

Vergunning

Aanbieders van flitskredieten hebben een vergunning nodig als ze meer dan onbetekenende kosten in rekening brengen. In dat geval mogen ze geen tarieven in rekening brengen die hoger zijn dan het maximale wettelijke rentepercentage van 15 procent.

Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Hoogte van de boete

Voor deze overtreding geldt een basisbedrag van €2.000.000. Het basisbedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de ernst of duur van de overtreding, of de mate van verwijtbaarheid daartoe aanleiding geven. In dit geval ziet de AFM aanleiding het basisbedrag met 25% te verhogen op grond van de ernst van de overtreding en met 25% te verhogen op grond van verwijtbaarheid.

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM ook rekening met de draagkracht van de overtreder. De draagkracht van Beautiful Day is in deze zaak reden om de boete vast te stellen op €300.000.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel