Terug

NZa en AFM werken samen in toezicht op financiële verslaggeving en accountantscontrole zorgverzekeraars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben op 30 januari 2014 een convenant gesloten over kennisdeling en informatie-uitwisseling.

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het samenwerkingsprotocol van 10 september 2007.

Het nieuwe convenant breidt de bestaande samenwerking tussen beide toezichthouders uit. De AFM en NZa gaan nu ook samenwerken in het toezicht op de financiële verslaggeving van zorgverzekeraars en het toezicht op accountantsorganisaties die deze verslaggeving controleren.

Accountants moeten de specifieke financiële verslaggeving op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bijzondere ziektekosten van zorgverzekeraars controleren. Voortaan deelt de NZa bevindingen over die accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

De AFM en de NZa verwachten dat zij door deze nauwere samenwerking bijdragen aan kwalitatief goede verslaggeving en accountantscontrole van zorgverzekeraars.

De overeenkomst is op 30 januari 2014 ondertekend namens de AFM door Theodor Kockelkoren en Gerben Everts en namens de NZa door Theo Langejan en Eitel Homan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel