Terug

AFM legt eigenaar Ener2Save last onder dwangsom op

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 3 februari 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer M. van der Gulik. Hij handelt onder de naam Ener2Save. De heer Van der Gulik voldoet niet volledig aan informatieverzoeken van de AFM, die deze informatie nodig heeft om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat de heer Van der Gulik effecten heeft aangeboden aan consumenten, of nog steeds aanbiedt, zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd. Ook heeft de heer Van der Gulik geen vergunning van de AFM. De handelsnaam Ener2Save is niet in het register van de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Investeren in nog op te richten ondernemingen

Ener2Save zou een initiatief van een aantal ondernemers zijn, van wie de heer Van der Gulik de enige verantwoordelijke binnen Nederland is. Ener2Save is op zoek naar investeerders om ondernemingen op te richten.

De heer Van der Gulik bood Nederlandse consumenten de mogelijkheid om aandelen en obligaties te kopen en zo deel te nemen aan Ener2Save. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht in beginsel niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd. De heer van der Gulik stelt met het aanbod onder naam van Ener2Save gebruik te maken van de vrijstellingen en uitzonderingen van de Wft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbieden van effecten waarbij de tegenwaarde minder dan €2,5 miljoen bedraagt berekend over een periode van twaalf maanden. Of het aanbieden van effecten, met een tegenwaarde van ten minste €100.000 per belegger.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een gedetailleerd overzicht van de aangeboden aandelen en obligaties, een overzicht van de beleidsbepalers van Ener2Save en om kopieën van bankafschriften. De gevraagde informatie is minimaal vereist om vast te kunnen stellen of terecht een beroep wordt gedaan op vrijstellingen en/of uitzonderingen of dat de wet wordt overtreden.

De heer Van der Gulik heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 18 februari 2014 is de heer Van der Gulik daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat de heer Van der Gulik niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel