Terug

Klijnsma (SZW) roept op tot deelname aan De Nationale Pensioendialoog

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het Nederlandse pensioenstelsel is goed, maar moet worden aangescherpt. Volgens Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), moet het gesprek hierover breed worden gevoerd, omdat het iedere Nederlander raakt. Van pensioendeskundigen en koepelorganisaties tot de mensen op straat. Het kabinet is daarom dit voorjaar gestart met De Nationale Pensioendialoog.

Vandaag 29 augustus is de website www.denationalepensioendialoog.nl gelanceerd waarmee staatssecretaris Jetta Klijnsma het startschot geeft voor discussiebijeenkomsten in het land. Hoe zorgen we dat we een goed pensioenstelsel houden in de toekomst waar we op kunnen blijven vertrouwen? Iedereen krijgt de kans om hierover mee te denken en mee te discussiëren. Via de website wordt men op de hoogte gehouden van de actualiteiten rond De Nationale Pensioendialoog en kunnen meningen en visies worden gedeeld. In de periode september tot en met december worden in het land bijeenkomsten georganiseerd waar geïnteresseerden, deskundigen en belangenbehartigers met elkaar in gesprek gaan. Via de website kan men zich daarvoor aanmelden.

De opbrengst van de pensioendialoog wordt verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. De Nationale Pensioendialoog staat los van de aanpassingen in het pensioenstelsel op de korte termijn. Zo heeft het parlement al ingestemd met de wet versterking bestuur pensioenfondsen en de herziening van het fiscale kader. De wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) en de wet pensioencommunicatie worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld.

In een brief die Klijnsma vandaag aan de Kamer heeft gestuurd bespreekt zij de resultaten van de oriëntatie en de opzet van de dialoog.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel