Terug

Column Michiel Denkers: ‘The proof of the pudding'

De AFM schrijft Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Of de ‘wereld’ er door het provisieverbod nu ook echt beter op is geworden, zal sterk afhangen van waar je staat en hoe je er naar kijkt. Dit schrijft Michiel Denkers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in zijn column in VVP.

''Ik zie dat partijen nadenken over de manier waarop zij hun dienstverlening inrichten en welke klanten zij willen bedienen. Ook merk ik dat marktpartijen stilstaan bij de eisen die deze keuzes stellen aan hun bedrijfsmodel, en welke beloning daarbij past.'', aldus Michiel Denkers.

In zijn column gaat hij onder meer in op de vraag of het provisieverbod zich nu ook doorvertaalt naar een betere dienstverlening aan klanten.

Bron: VVP, vakblad voor financieel adviseurs - 24 september 2013

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel