Terug

IOSCO geeft overzicht van belangrijkste systeemrisico’s

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De International Organization of Securities Commissions (IOSCO) heeft 15 oktober haar eerste Securities Markets Risk Outlook (Risk Outlook) gepubliceerd.

Dit is een jaarlijkse rapportage en geeft een overzicht van de belangrijkste potentiële systeemrisico’s van het moment, toegespitst op de kapitaalmarkten.

De publicatie vormt een belangrijke stap voor IOSCO. Het biedt een referentiepunt voor het verder vormgeven van de rol van markttoezichthouders op gebied van financiële stabiliteit.

Onderwerpen die nader belicht worden zijn bijvoorbeeld, het afnemen van bankfinanciering en de daarmee gepaard gaande toenemende marktfinanciering, fragmentatie van aandelenmarkten, high yield-obligatiemarkten, verwevenheid van grondstofmarkten met effectenmarkten, verschillende over-the-counter derivatenmarkten en de rol van central clearing parties en het beheer van onderpand in tijden van stress op financiële markten.

De AFM is, als lid van IOSCO en het relevante IOSCO Committee on Emerging Risks, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het document, zowel bij de inhoud ervan als bij de manier waarop de Risk Outlook tot stand komt.

IOSCO persbericht

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel