Terug

ESMA publiceert rapport over vergelijkbaarheid van de financiële verslaggeving van Europese financiële instellingen

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft vandaag een rapport gepubliceerd met de titel ‘Comparability of IFRS Financial Statements of Financial institutions in Europe’. Het rapport geeft een overzicht van de verslaggevingspraktijken van 39 grote Europese financiële instellingen in de financiële verslaggeving 2012. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om de transparantie in en de vergelijkbaarheid van de financiële verslaggeving te vergroten.

ESMA constateert enerzijds dat veelal wordt voldaan aan de specifieke toelichtingsvereisten uit IFRS 7. Anderzijds stelt ESMA vast dat het vergelijken van de financiële instellingen lastig is doordat:

  1. de kwaliteit van de verstrekte informatie sterk verschilt. Sommige financiële instellingen geven weinig entiteit-specifieke toelichtingen en/of
  2. de informatie niet of onvoldoende is gestructureerd.

De AFM heeft op 23 oktober 2013 vergelijkbare bevindingen gepubliceerd over de verslaggeving van kredietrisico's uit beleggingen en vorderingen door Nederlandse banken en verzekeraars.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel