Terug

ESMA publiceert prioriteiten financiële verslaggeving 2013

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft op 11 november 2013 de prioriteiten gepubliceerd die de nationale toezichthouders in Europa, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in acht zullen nemen bij het toezicht op de financiële verslaggeving 2013.

ESMA heeft de prioriteiten geformuleerd in samenspraak met de nationale toezichthouders. De prioriteiten betreffen de toepassing van de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor transacties, omstandigheden en gebeurtenissen die van belang zijn in het licht van de huidige economische omstandigheden.

De onderwerpen:

  • Bijzondere waardeverminderingen van niet-financiële activa
  • Waardering van en toelichting op pensioenverplichtingen
  • Waardering tegen reële waarde en de toelichting hierop
  • Toelichtingen op significante waarderingsgrondslagen, veronderstellingen en schattingen
  • Waardering van financiële instrumenten en toelichting op gerelateerd risico’s

Deze prioriteiten zijn grotendeels in lijn met de door de AFM in oktober 2013 gepubliceerde onderwerpen voor de themaonderzoeken die in 2014 worden uitgevoerd en de aandachtspunten voor de financiële verslaggeving 2013. ESMA wil met de publicatie van de gemeenschappelijke prioriteiten de consistente toepassing en handhaving van IFRS in Europa bevorderen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel