Terug

Speech Theodor Kockelkoren over machtsconcentratie bij toezichthouders

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hoe wenselijk is de machtsconcentratie bij markttoezichthouders en hoe verhoudt dit vraagstuk zich tot de kritiek op de maatschappelijke effectiviteit van hun toezicht?

Theodor Kockelkoren, waarnemend bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), sprak 19 juni op het Symposium ‘Open normen ingevuld: de wetgevende macht van de toezichthouder’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam, over het spanningsveld tussen formele en maatschappelijke legitimiteit. Ondernemingen willen het liefst dat toezichthouders hun vrijheid niet inperken, terwijl het publiek bij zijn handel en wandel op de financiële markten geen ongemak wil ondervinden.

"Beide uitersten-  volledige handelingsvrijheid voor de ondernemer en honderd procent veiligheid voor de burger zijn niet wenselijk-  laat staan verenigbaar", aldus Kockelkoren. In zijn speech ging hij in op de mogelijkheden van de AFM om verantwoording af te leggen en het belang van de dialoog bij het versterken van de formele en maatschappelijke legitimiteit van markttoezichthouders.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel