Terug

AFM eist informatie voor consumenten over Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V.

Maatregel

Duitse Investerings Maatschappij Holland B.V. (DIM Holland) moet meer informatie geven aan de consumenten die geld hebben geïnvesteerd in de obligaties van de onderneming. Doet DIM Holland dit niet binnen de gestelde termijn dan moet DIM Holland €4.000,- betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt. Deze last onder dwangsom heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan DIM Holland op 11 april 2013 opgelegd.

DIM Holland staat niet geregistreerd bij de AFM. Het bedrijf heeft in Nederland obligaties aangeboden zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De totale tegenwaarde van de aanbieding bedroeg over een periode van twaalf maanden minder dan €2.500.000,-. Daardoor viel dit aanbod onder de vrijstelling op de prospectusplicht, zoals die in de Wft omschreven staan.

De AFM is een onderzoek gestart naar DIM Holland. Nu blijkt dat de consumenten die geld hebben geïnvesteerd in obligaties van DIM Holland te weinig informatie hebben gekregen. Daarom heeft de AFM aan DIM Holland een last onder dwangsom opgelegd. DIM Holland moet het volgende bekend maken aan de betrokken consumenten:

 1. DIM Holland heeft in totaal €1.130.500,- aan obligatiegelden opgehaald.
 2. A heeft in totaal €189.500,- aan obligatiegelden overgeboekt naar (rechts)personen buiten het ‘DIM Holland concern’:
  • €100.000,- aan B;
  • €65.500,- aan C;
  • €24.000,- aan enig bestuurder van A.
 3. A heeft in totaal €400.000,- aan obligatiegelden overgeboekt naar rechtspersonen binnen het ‘DIM Holland concern’:
  • €250.000,- aan DIM Duitsland;
  • €150.000,- aan DIM Holding.
 4. DIM Holding heeft niet €170.000,- op de rekening van A gestort voor de afname van vier (achtergestelde) obligaties van DIM Holland;
 5. Een overzicht van de gemaakte fondskosten van DIM Holland uitgesplitst per kostenpost zoals beschreven in het prospectus.
 6. De hoeveelheid liquide middelen die A en DIM Duitsland in kas hebben voor de aankoop van Duits vastgoed.

De AFM acht bovengenoemde informatie van belang voor consumenten die obligaties van DIM Holland bezitten, zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten en zich een oordeel kunnen vormen hoe DIM Holland de terugbetaling van de obligaties garandeert door middel van zekerheden.

Door het niet verstrekken van deze informatie verricht DIM Holland een oneerlijke handelspraktijk, zoals bedoeld in artikel 6:193b en artikel 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

Verscherpt toezicht

De AFM houdt verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Naar aanleiding van signalen van het niet-correct waarderen van beleggingsvastgoed, fraude en financiële problemen bij verschillende aanbieders heeft de AFM het toezicht geïntensiveerd. De AFM constateert dat beleggers vaak niet of onvoldoende geïnformeerd worden over dergelijke punten. Op die manier worden zij in feite misleid.

Om nog beter toezicht te kunnen houden, heeft de AFM onder meer een vastgoedrisicoradar ontwikkeld. Vastgoedfondsen, of deze nu wel of niet onder AFM-toezicht staan, worden gescreend met behulp van risico-indicatoren. Op basis van deze screening heeft de AFM onderzoek ingesteld bij een aantal vastgoedfondsen. Het verscherpte toezicht past in de geïntegreerde aanpak van de overheid om misbruik in de vastgoedsector tegen te gaan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel