Terug

AFM past ESMA Richtsnoeren met betrekking tot vrijstelling activiteiten market makers toe

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) past de ESMA Richtsnoeren met betrekking tot de vrijstelling voor activiteiten van market makers en handelingen op de primaire markt toe. Deze richtsnoeren zijn in werking getreden op op 2 juni 2013 en hebben onder meer tot doel de kennisgevende entiteit bij het meldingsproces te assisteren. Zij gelden voor beleggingsondernemingen en kredietinstellingen.

Doel van de richtsnoeren is daarnaast om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor het indienen van het kennisgevingsformulier, de beoordeling of de activiteiten van de kennisgevende entiteit voor de vrijstelling in aanmerking komt en de controle op de naleving van de vrijstellingsvoorwaarden wanneer er van de vrijstelling gebruik wordt gemaakt.

U kunt de richtsnoeren hier downloaden

De richtsnoeren gelden ook voor entiteiten van derde landen en ondernemingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder l), van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel