Terug

Persoonlijk benaderen van consumenten met beleggingsverzekeringen werkt het beste

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Veel consumenten komen nog steeds niet in actie als het om hun beleggingsverzekering gaat. Maar hoe eerder je actie onderneemt, hoe eerder je je eigen situatie kunt verbeteren. Daar heb je later (financieel) voordeel van. Toezichthouders van de AFM hebben in een bijeenkomst met verzekeraars over beleggingsverzekeringen nogmaals benadrukt dat na de compensatie en het flankerend beleid nu alle aandacht van verzekeraars en adviseurs moet uitgaan naar het in actie komen van consumenten. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars.

Tijdens de bijeenkomst werd benadrukt dat het persoonlijk benaderen van consumenten het beste werkt. Consumenten komen bijvoorbeeld sneller in actie als ze gebeld worden door hun adviseur of verzekeraar. Door alleen het sturen van een brief komen de meeste consumenten niet in actie. 

Bij contact met de consument is het belangrijk om aan te geven welke mogelijkheden er zijn om zijn positie te verbeteren. De consument kan met behulp van een adviseur dan een bewuste keuze maken.

De minister van Financiën heeft in juni de Tweede Kamer laten weten dat de AFM gaat rapporteren over de nazorg van beleggingsverzekeringen. Dit betekent concreet dat de AFM onder andere zal monitoren of alle klanten die in een kwetsbare positie zitten zijn benaderd. Consumenten in een kwetsbare positie zijn consumenten die een grote kans hebben op het niet bereiken van het doelkapitaal waarvoor ze beleggen en waarbij de beleggingsverzekering een belangrijk onderdeel vormt van hun financiële toekomst. Denk hierbij aan beleggingsverzekeringen die bedoeld zijn voor de aflossing van een hypotheekschuld of een (aanvullend) inkomen na pensionering.

De AFM heeft er nogmaals op aangedrongen dat consumenten door verzekeraars en adviseurs aangespoord moeten worden om in actie te komen. Consumenten met een beleggingsverzekering hoeven daarnaast niet te wachten totdat ze benaderd worden door hun adviseur of verzekeraar. Ze kunnen zelf al in actie komen en kijken of ze een financieel gat hebben of niet. Op www.afm.nl/kominactie kunnen consumenten meer informatie vinden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel