Terug

ESMA publiceert rapportage over handhaving IFRS en discussiestuk kredietbeoordelingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese effectentoezichthouder ESMA heeft een rapport over handhaving van de verslaggevingsstandaarden IFRS gepubliceerd. Ook is een discussiestuk uitgegeven over kredietbeoordelingen.

Handhaving IFRS

Het Activity Report of the IFRS Enforcement activities in Europe betreft de handhaving over boekjaar 2012. Het is een weerslag van de activiteiten van de European Enforcers Coordination Sessions (EECS), het forum van toezichthouders dat tot doel heeft gelijke handhaving van de toepassing van IFRS in de lidstaten te bevorderen.

De AFM is vertegenwoordigd in ESMA en EECS. In 2012 zijn rapportages uitgebracht over bijzondere waardeverminderingen en de verslaggeving over Griekse staatsobligaties. Zowel het aantal onderzoeken als aantal maatregelen is in 2012 toegenomen.

Hoewel de kwaliteit is verbeterd is er binnen de lidstaten nog steeds ruimte voor verbetering op het gebied van classificatie activa aangehouden voor verkoop, disconteringsvoet pensioenverplichtingen, classificatie en waardering financiele instrumenten, bijzondere waardeverminderingen en de toelichting op stelsel- en schattingswijzigingen

De AFM heeft haar activiteitenverslag over 2012 reeds op 28 januari jl gerapporteerd

Kredietbeoordelingen

Dit discussiestuk richt zich naast verplichtingen voor kredietbeoordelaars ook op de transparantievereisten voor gestructureerde producten.

De consultatieperiode om te reageren voor marktpartijen loopt tot 10 oktober. Donderdag 25 juli vindt de openbare hoorzitting plaats in Parijs. Op de website van de ESMA vindt u het persbericht en consultatiedocument

De AFM was betrokken bij de totstandkoming van deze ‘discussion paper’.


 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel