Terug

Boete voor Investerra voor illegaal aanbieden grond als beleggingsobject

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 september 2010 een bestuurlijke boete van €24.000,- opgelegd aan Investerra B.V. (Investerra). Deze onderneming heeft percelen grond als beleggingsobject aangeboden zonder de verplichte vergunning van de AFM. Dit gebeurde van 25 september 2007 tot 1 september 2008.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 25 juni 2013 de opgelegde boete rechtmatig bevonden. De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 22 maart 2012 de boete wel gematigd tot €20.400.

Investerra heeft in Nederland percelen grond aangeboden aan consumenten. Er werd gespeculeerd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Bij dit soort beleggingen blijft bestemmingswijziging overigens overwegend uit. Het beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een derde partij, en niet door de koper. Dat betekent dat er sprake is van een beleggingsobject. Daarvoor is een vergunning verplicht.

Het is belangrijk dat aanbieders van beleggingsobjecten beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt extra bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of de aanbieder voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, geschiktheid en integriteit. Bovendien moet een onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Na 1 september 2008 heeft Investerra enige tijd gebruik gemaakt van de vrijstelling van het toezicht door de AFM. Investerra mocht slechts beleggingsobjecten aanbieden met een waarde van ten minste €50.000 per object. Bovendien had Investerra een waarschuwingsplicht. Het moest in reclame-uitingen en andere documenten de zogenoemde vrijstellingsvermelding opnemen, die consumenten erop wijst dat de AFM geen toezicht op het beleggingsaanbod houdt. Op dit moment biedt Investerra voor zover de AFM heeft kunnen nagaan geen beleggingsobjecten meer aan.
               
Met de uitspraak is het besluit van de AFM definitief geworden en kan het door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Ook zijn hiernaast de links naar de uitspraken te vinden.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel