Terug

Artikel - Op naar actieve pensioenconsumenten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hoe kan de pensioensector pensioenconsumenten tot actie aanzetten? Het wetenschappelijke artikel ‘Op naar actieve pensioenconsumenten’ presenteert een model dat stapsgewijs beschrijft hoe dit zou kunnen. Het model is een uitwerking van de overzicht-inzicht-actie-stappen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) eerder heeft geïntroduceerd.

De paper beschrijft per stap welke informatie consumenten nodig hebben, en hoe de pensioensector deze informatie het beste kan overbrengen. Het model beperkt zich niet alleen tot pensioen via de werkgever, maar plaatst het pensioen binnen het grotere geheel van de totale financiële planning van de consument.

Pensioendashboard

Het model is uitgewerkt in een checklist die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen.

Ook is het model een mogelijke blauwdruk voor het toekomstige Pensioendashboard. Het Pensioendashboard is een online interactief hulpmiddel waarmee consumenten overzicht en inzicht kunnen krijgen in hun eigen pensioensituatie en weten wat voor actie zij kunnen ondernemen.

Hoge verwachtingen

Het pensioenbewustzijn van de meeste deelnemers is laag. Veel mensen hebben nog steeds te hoge verwachtingen van hun pensioen. Dit is zorgwekkend, want pensioeninzicht is cruciaal voor het maken van een goede financiële planning. Meer pensioeninzicht leidt ertoe dat consumenten beter plannen en realistischere verwachtingen hebben van hun pensioen.

Wetenschappelijk

De paper ‘Op naar actieve pensioenconsumenten’ is geschreven door medewerkers van PGGM en de AFM, beide partners van Netspar. De inhoud is tijdens meerdere werkgroepbijeenkomsten besproken met vertegenwoordigers uit de pensioensector.

Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) is een wetenschappelijk platform waarin universiteiten en partijen uit de pensioenwereld samenwerken. Netspar is nauw verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel