Terug

AFM vraagt markt om input op het nieuwe dienstverleningsdocument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Alle financieel dienstverleners en aanbieders werken vanaf 1 juli 2013 met een nieuw, standaard dienstverleningsdocument. Hierin staat informatie over de aard en reikwijdte, kosten en de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

Financieel dienstverleners kunnen straks via het Digitaal loket op de website van de AFM een dienstverleningsdocument maken dat voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontwikkelt dit standaard document en vraagt de markt nu om input.

In het bijzonder willen we van de markt weten of het voorstel in zijn geheel voldoende mogelijkheden biedt om de belangrijkste kenmerken van een propositie voor het voetlicht te brengen (zowel kosten als de dienstverlening die daar tegenover staat). En op welke manier dat beter zou kunnen (waar zou meer ruimte voor moeten zijn, hoe kan dat vorm worden gegeven?).

Verder vernemen wij graag opmerkingen en suggesties van de markt bij de afzonderlijke onderdelen van dit voorstel ten aanzien van de structuur, de verschillende elementen en de vormgeving van het document.

Op een later moment zal de AFM ook de vastlegging in regels in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) aan de markt voorleggen in een consultatie.

Reageren tot 1 februari 2013

U kunt tot 1 februari 2013 reageren door een e-mail te sturen naar: dienstverleningsdocument@afm.nl 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel