Terug

Nieuwsbrief kapitaalmarkten over onder meer toezichtervaringen nieuwe Interventiewet

Nieuwsbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In deze nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het toezicht op kapitaalmarkten van de afgelopen periode. Met onder meer informatie over de eerste toezichtervaringen met de Interventiewet.

De onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Voorwoord Gerben Everts

Toezicht op financiële verslaggeving

 • Activiteitenverslag 2011
 • ESMA
 • Belangrijke data in 2013

Toezicht accountantsorganisaties

 • Verhoogde aandacht Big 4-accountants voor controle woningcorporaties
 • AFM: duidelijk beeld van de kwaliteit van niet-OOB-accountantskantoren nodig
 • IFIAR publiceert eerste internationaal overzicht bevindingen van toezichthouders op accountantsorganisaties
 • AFM en CFV sluiten convenant over kennisdeling en uitwisseling van informatie

Toezicht op emissies & openbare biedingen

 • Doorlooptijden updates basisprospectussen
 • Nieuwe Questions & Answers van ESMA (prospectus)
 • Converteerbare of exchangeable obligaties

Toezicht op effectenmarkten en financiële infrastructuur

 • Eerste toezichtervaringen met de Interventiewet
 • Europese toezichthouders ondernemen samen actie ter voorkoming layering/ spoofing
 • Eerste Kamer stemt in met verlagen meldingsdrempel naar 3 procent en melden bruto shortposities
 • AFM legt boete op voor het doorgeven van voorwetenschap

(Inter)nationale ontwikkelingen

 • Consultatie aanbevelingen voor financiële benchmarks (Libor / Euribor)
 • Voortgang onderhandelingsproces MiFID II
 • Stand van zaken EMIR
 • Ontwikkelingen AIFM-richtlijn

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel