Terug

AFM volgt CONSOB short sell maatregel inzake FINMECCANICA

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) maakt bekend dat zij met onmiddellijke ingang een maatregel heeft genomen op basis van artikel 23 van de Europese Shortselling Verordening om short selling in FINMECCANICA (IT0003856405) tijdelijk te verbieden.

De AFM legt deze maatregel op omdat de koers van FINMECCANICA op een handelsplatform in één enkele handelsdag aanmerkelijk is gedaald ten opzichte van de slotkoers van de vorige handelsdag.

Dit in navolging van de mededeling van CONSOB van 12 februari 2013 betreffende FINMECCANICA.

1. Reikwijdte
a) Financieel instrument: FINMECCANICA (ISIN code: IT0003856405)
b) Handelsplatform: NYSE Arca Europe

2. Aard van de noodmaatregel
Short selling verbod

3. Voor wie geldt de noodmaatregel
Elk natuurlijk en rechtspersoon.

4. Redenen van de maatregel
Het volgen van een shortsell maatregel door CONSOB.

5. Uitzonderingen op de maatregel
Market making activiteiten, als bepaald in artikel 2(1)(k) van de Short selling Verordening.

6. Inwerkingtreding van de maatregel en de duur
Inwerkingtreding: 12 februari 2013
Duur: 1 dag (einde dag 13 februari 2013)

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel