Terug

Mededeling AFM inzake toezicht op KPMG

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft kennisgenomen van de transactie die is overeengekomen tussen KPMG en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het betreft een schikking die betrekking heeft op een onderzoek waaruit is gebleken dat de accountantscontrole bewust is verricht op een wijze die mede mogelijk heeft gemaakt dat betalingen door Ballast Nedam aan buitenlandse agenten verhuld konden blijven.

Het OM acht de controle verwijtbaar ontoereikend. Daarbij is onvoldoende aandacht gegeven aan de naleving van de destijds geldende zorgvuldigheid- en integriteiteisen door KPMG als accountantsorganisatie.

Hoewel de primaire feiten dateren van voor de invoering van publiek toezicht, is KPMG op basis van de wet toezicht accountantsorganisaties sinds 2006 er zelfstandig aan gehouden alles in het werk te stellen om binnen de organisatie alle noodzakelijke maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. KPMG heeft daarom een omvangrijke set aan maatregelen toegezegd. Die maatregelen zijn van organisatorische en disciplinaire aard.

De AFM heeft er vertrouwen in dat het huidige bestuur van KPMG haar verantwoordelijkheid in deze neemt. De AFM ziet in haar reguliere toezicht onder meer toe op de nakoming van de door KPMG genomen maatregelen.

De AFM is begin november 2012 door KPMG geïnformeerd over het onderzoek door het OM naar de mogelijke betrokkenheid van een of meer accountants van KPMG bij de genoemde betalingen door voormalig controle-object Ballast Nedam. In het belang van het maatschappelijk verkeer is erop toegezien dat de controle 2012 op de onderneming tijdig kon worden afgerond en roulatie van accountantsorganisatie volgde. KPMG heeft ook de AFM over alle ontwikkelingen in het onderzoek van het OM moeten informeren in het kader van het toezicht op de Wta.
 
De AFM is geen partij in de transactie die KPMG en het OM hebben afgesloten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel