Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Monetalis Financieel Advies B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 december 2013 een bestuurlijke boete van €30.000 opgelegd aan Monetalis Financieel Advies B.V. (Monetalis). De boete is opgelegd omdat Monetalis zich in de periode van 8 april 2009 tot 7 mei 2011 schuldig heeft gemaakt aan verboden colportage.

Er is sprake van verboden colportage, als een verkoper zelf het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. Een financieel dienstverlener kan bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek met een consument voorstellen om thuis een afspraak te maken.

Monetalis was ten tijde van de overtreding een financiële dienstverlener en bemiddelde in elektronisch geld, spaarrekeningen, consumptief krediet, hypothecair krediet, levensverzekeringen en schadeverzekeringen en adviseerde over en het doorgeven van orders met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Het bedrijf benaderde consumenten telefonisch, naar aanleiding van door consumenten ingevulde enquêtes verstuurd door leadgeneratoren. Tijdens het eerste gesprek inventariseerde Monetalis of consumenten bestaande kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in een verlaging van de maandlasten. Ook werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Uit de werkwijze en het belscript van Monetalis blijkt dat de adviseur in de praktijk altijd een persoonlijk bezoek bracht bij de consument thuis. Hij gaf tijdens dat persoonlijk bezoek advies aan de consument over het krediet.

Colportagewet

Uit onderzoek is gebleken dat Monetalis in ieder geval 393 consumenten thuis heeft bezocht op initiatief van Monetalis. De AFM heeft vijf dossiers nader onderzocht. In al deze dossiers is ook daadwerkelijk een kredietovereenkomst bij de consument thuis ondertekend. Dit alles maakt dat Monetalis de Colportagewet (artikel 6) heeft overtreden.

Deze vorm van colportage is verboden, omdat tijdens een persoonlijk bezoek bij de consument thuis deze mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. De consument kan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst. De Colportagewet beoogt consumenten hiertegen te beschermen.

De maximale boete voor overtreding van artikel 6 van de Colportagewet bedroeg ten tijde van de overtreding €74.000. De AFM heeft bij het vaststellen van de boete rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Monetalis.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel