Terug

Financiën: Uitbreiding bankierseed en afschaffing overheidsbijdrage toezicht financiële markten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

megafoon

Minister Dijsselbloem van Financiën gaat de reikwijdte van de bankierseed uitbreiden. Sinds 1 januari 2013 is de bankierseed van toepassing op bestuurders en commissarissen van een financiële onderneming. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de eed of belofte ook van toepassing op medewerkers met klantcontact. Ook voor medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren, wordt de eed of belofte ingevoerd.

Dijsselbloem regelt dit in de Wijzigingswet financiële markten 2015, die nu openstaat voor consultatie. Het ontwerpwetsvoorstel omvat ook het actief informeren van consumenten over het Depositogarantiestelsel door banken. Hiermee wordt invulling gegeven aan een belangrijke aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie De Wit.

Een ander element in het ontwerpwetsvoorstel is de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets. Op dit moment worden bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen al door DNB en AFM getoetst. Dit gaat ook gelden voor medewerkers die verantwoordelijk zijn transacties met grote financiële risico’s. Daarnaast wordt de overheidsbijdrage in de bekostiging van het toezicht op de financiële markten afgeschaft. De kosten komen vanaf 1 januari 2015 volledig voor rekening van instellingen die onder de reikwijdte van DNB en AFM vallen. Deze maatregelen volgen uit het regeerakkoord.

Consultatie wijzigingswet

Met het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015 worden de Wet op het financieel toezicht en veertien andere wetten op het terrein van de financiële markten gewijzigd. Het wetsvoorstel is ter consultatie voorgelegd op de website www.internetconsultatie.nl. De termijn voor consultatie bedraagt vijf weken. Reacties kunnen tot en met 16 september 2013 worden ingediend. Reageren kan via: www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetfm2015.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel