Terug

AFM waarschuwt tegen Trade4Profit

Waarschuwing Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In navolging van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten voor Trade4Profit. Deze Belgische onderneming biedt consumenten de mogelijkheid om te beleggen in vreemde valuta, maar beschikt niet over een verplichte vergunning. Eerder heeft de AFM gewaarschuwd voor beleggen in valuta.

De FSMA stelt dat Trade4Profit opvorderbare gelden aantrekt, beleggingsdiensten verleent en mogelijk effecten aanbiedt, zonder over de daarvoor vereiste vergunningen te beschikken. De AFM heeft het vermoeden dat Trade4Profit zich ook richtte op Nederlandse consumenten via website www.trade4profit.nl. Trade4Profit beschikt niet over een vergunning van de AFM.

Multi-level marketing

Trade4Profit werkt via het principe van multi-level marketing (MLM). Multi-level marketing is gebaseerd op het aantrekken van nieuwe deelnemers of leden door bestaande deelnemers. Trade4Profit biedt de mogelijkheid om via multi-level marketing te beleggen in vreemde valuta. Aan het aanbieden van financiële diensten of producten via multi-level marketing kleven risico’s voor consumenten.

Consumenten moeten meestal eenmalige inschrijfkosten betalen. Daar bovenop komen maandelijkse of jaarlijkse lidmaatschapkosten. Het is vaak onduidelijk of uitbetaalde rendementen zijn behaald met beleggingen of dat deze rendementen worden betaald uit de inschrijf- en lidmaatschapkosten van nieuwe beleggers.

Daarnaast hebben consumenten geen of weinig zicht op de transacties die dergelijke partijen voor hen verrichten. De MLM-organisatie ontvangt een vergoeding voor elke uitgevoerde transactie, ongeacht of deze winstgevend of verliesgevend is. Transacties hoeven dus niet altijd in het belang van de consument te zijn.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel