Terug

IOSCO consulteert over principes Financial Benchmarks

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De International Organization of Securities Commissions (IOSCO) heeft 16 april een consultatierapport gepubliceerd met 18 principes voor een integere en nauwkeurige totstandkoming van financiƫle benchmarks en een goed toezicht hierop. Dit als vervolg op een eerdere marktconsultatie en rondetafelbijeenkomsten met verschillende internationale stakeholders.

De consultatie bevat aanbevelingen voor de totstandkoming van financiële benchmarks wereldwijd. De publicatie bestaat uit een analyse van factoren die bijdragen aan inaccurate en gemanipuleerde rentetarieven en tarieven voor andere financiële producten. Daarnaast is een aantal beleidsissues omschreven, onder meer met betrekking tot de methode voor de berekening van de tarieven en de governance structuur die moet toezien op conflicterende belangen. Ook is gekeken naar de rol van toezichthouders in het proces en de mate van transparantie rond de totstandkoming van de benchmark.

In het licht van alle publiciteit rondom manipulatie van interbancaire rentetarieven en het hierdoor ondermijnen van het vertrouwen in de werking van financiele markten, heeft IOSCO het voortouw genomen om te komen tot adequate internationale standaarden op dit gebied.

AFM is als lid van de IOSCO Board en de Financial Benchmarks Taskforce nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport. De consultatieperiode duurt tot 16 mei. Naar verwachting zal IOSCO medio juni haar definitieve rapport naar buiten brengen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel