Terug

AFM neemt marktsuggesties mee in standaard dienstverleningsdocument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft na de marktconsultatie tien wijzigingen doorgevoerd in het nieuwe standaard dienstverleningsdocument (DVD).

Zo biedt het document marktpartijen straks meer vrijheid om hun eigen dienstverleningsconcept toe te lichten. Het standaard DVD stelt consumenten in staat om gemakkelijk de dienstverlening van marktpartijen en de daaraan verbonden kosten met elkaar te vergelijken.

Constructieve reacties

De marktconsultatie is gehouden om een conceptontwerp van het DVD in een vroeg stadium te toetsen op de werkbaarheid voor financiële ondernemingen. Er zijn meer dan zestig constructieve reacties binnengekomen van verschillende financiële ondernemingen en brancheorganisaties.

De AFM heeft al deze suggesties en de nadere uitwerking daarvan onderzocht en in overweging genomen. Met een aantal partijen heeft de AFM verder gesproken over de voorstellen om achterliggende overwegingen te toetsen. Naar aanleiding van de consultatie zijn tien wijzigingen doorgevoerd in het DVD.

In de uitgebreide terugkoppeling op de consultatie gaat de AFM nader in op de doorgevoerde wijzigingen. Binnenkort stuurt de AFM een speciale nieuwsbrief over het dienstverleningsdocument.

Flexibiliteit

Veel ondernemingen hebben gepleit voor meer flexibiliteit in het gestandaardiseerde DVD om hun eigen dienstverleningsconcept en daarbij behorende kosten toe te lichten. Twee van de tien genoemde wijzigingen creëren deze flexibiliteit. Het DVD biedt nu ruimte om verschillende kostentarieven te hanteren voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld door inzichtelijk te maken dat het adviestarief voor een consument of ondernemer verschillend is.

Ook wordt op specifieke onderdelen in het DVD ruimte geboden om een toelichting te geven via eigen teksten. In het DVD is het advies en bemiddelingstraject verdeeld in vijf stappen. Bij drie van deze stappen kunnen ondernemingen een beperkte ruimte benutten om een feitelijke toelichting op de betreffende stap te geven. Deze informatie moet vanzelfsprekend correct, duidelijk en niet misleidend zijn.

Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld een toelichting geven op de werkzaamheden die ze voor consumenten verrichten bij het geven van advies of bij het afsluiten van een product. Ze kunnen ook opnemen dat consumenten zelf bepaalde werkzaamheden kunnen verrichten, waardoor de advieskosten lager uitvallen. Naast een korte toelichting bij de stappen kan ook een toelichting gegeven worden op de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht.

DVD-generator

Beide aanpassingen en de acht overige wijzigingen bieden financiële ondernemingen de mogelijkheid hun eigen propositie beter toe te lichten. Vanaf 1 juni 2013 kunnen financiële ondernemingen een nieuw standaard DVD aanmaken met behulp van de ‘DVD-generator’, een speciale applicatie van de AFM. Met de DVD-generator kunnen financiële ondernemingen zelf gemakkelijk een DVD maken dat voldoet aan de wettelijke eisen die vanaf 1 juli 2013 gelden. Ondernemingen ontvangen binnenkort een bericht met een uitgenodiging om hier gebruik van te maken.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel