Terug

Wetgevingsbrief 2012

Kamerbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De minister van Financiën heeft op Prinsjesdag, 18 september, de wetgevingsbrief 2012 aan de Tweede Kamer gestuurd. De wetgevingsbrieven van de AFM en DNB zijn daarbij als bijlage meegestuurd.

In zijn brief schetst de minister aan de Tweede Kamer een beeld van de initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. Ook geeft hij een reactie op de wetgevingswensen van de AFM en DNB. Daaruit blijkt dat hij de meeste wetgevingswensen onderschrijft. Deze werkt hij uit in de komende wetgevingstrajecten in overleg met de AFM, DNB en/of het ministerie van Justitie. Over de andere punten blijft de AFM met het ministerie van Financiën in overleg.

De minister gaat achtereenvolgens in op de volgende thema’s:

  • een gezonde en beheersbare financiële sector
  • een optimale consumentenbescherming
  • adequaat toezicht

De AFM gaat in haar wetgevingsbrief in op de knelpunten in wet- en regelgeving die wij in de toezichtpraktijk tegenkomen. De wetgevingswensen van de AFM hebben betrekking op:

  • financiële stabiliteit
  • versterking toezicht financiële verslaggeving
  • toezicht op het juist informeren van beleggers en consumenten
  • vermogensscheiding
  • slagvaardigheid van de AFM

Op deze pagina kunt u de wetgevingsbrief downloaden in PDF-formaat.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel