Terug

Bericht voor participanten in Amazon Teak Foundation (ATF)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 29 januari 2013: Op 24 januari 2013 heeft de AFM op verzoek van ATF de verdere behandeling van het verzoek tot goedkeuring van het prospectus gestaakt. Wij wijzen beleggers op de informatie die ATF op haar website heeft geplaatst.


De laatste tijd zijn er verschillende berichten gepubliceerd over ontwikkelingen bij Stichting Amazon Teak Foundation (ATF). Ook over de Autoriteit Financiële Markten zijn daarbij opmerkingen gemaakt. Bovendien ontvangt de AFM via het Meldpunt Financiële Markten regelmatig vragen over ATF.

Met dit bericht wil de AFM de participanten van ATF meer duidelijkheid geven over haar rol als toezichthouder bij de plannen van ATF om tot een alternatieve beheervorm te komen. Deze alternatieve beheervorm is nodig omdat het beheren van teakbeleggingen in de huidige vorm volgens het bestuur van ATF niet houdbaar was op de lange termijn.

Als toezichthouder kijkt de AFM mee naar de plannen die door ATF worden gemaakt, zij let daarbij voornamelijk op hoe ATF de belangen van de particuliere investeerders in haar plannen meeweegt.  De AFM heeft geen voorkeur voor een bepaalde beheervorm, maar heeft ATF wel opgeroepen alle beschikbare alternatieven te beoordelen om zo tot de beste oplossing te komen voor de investeerders.

Eén van de mogelijke oplossingen betrof de conversie naar een Nederlands beleggingsfonds. Het gaat om een voorstel van ATF waarbij de huidige participatiehouders hun participaties kunnen omruilen voor fondsparticipaties. De AFM heeft het aan haar voorgelegde prospectus getoetst. De beleggers moeten door middel van dit prospectus onder meer inzicht krijgen in het soort belegging, de risico's, de financiële stand van zaken en de levensvatbaarheid van het initiatief. Het prospectus wordt door de AFM goedgekeurd als het voldoet aan de geldende prospectus wet- en regelgeving en daarnaast aan de eisen van begrijpelijkheid en consistentie. Deze procedure is op dit moment nog niet afgerond. 

Participanten die vragen hebben over de huidige stand van zaken wordt aangeraden contact op te nemen met ATF.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel