Terug

Nieuwe leden Commissie financiële verslaggeving & accountancy AFM

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Commissie financiële verslaggeving & accountancy van de AFM is 25 oktober 2012 voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeen geweest. Omdat het toezicht op financiële verslaggeving en accountantsorganisaties beide gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de financiële verslaggeving, is besloten de bestaande Commissie financiële verslaggeving te verbreden met het vakgebied accountancy. De AFM is bovendien verheugd over de toetreding van vijf nieuwe leden met gedegen expertise op beide vakgebieden.

Advies

De Commissie levert een bijdrage aan de bredere oordeelsvorming van de AFM over het toezicht op financiële verslaggeving & accountantsorganisaties waarbij het veelal beleidsmatige aspecten betreft. De Commissie staat onder voorzitterschap van Gerben Everts, directeur van de AFM.

De AFM hecht aan een goede dialoog over belangrijke discussies binnen de vakgebieden waarin ze actief is. Juist ook de specifieke expertise bij deskundigen op het terrein van financiële verslaggeving en accountancy wordt als zeer waardevol gezien om als toezichthouder zo goed mogelijk te kunnen opereren.

Beide toezichtgebieden dragen bij aan de noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de financiële verslaggeving. Hierdoor zijn vaak dezelfde belanghebbenden bij deze vakgebieden betrokken. Verbreding van de samenstelling van de Commissie met deze verwante onderwerpen zal tot een bredere blik op het toezichtveld van financiële verslaggeving en accountancy leiden.

Samenstelling Commissie

Bij het samenstellen van de nieuwe Commissie is rekening gehouden met de uitbreiding van de reikwijdte. Een zevental leden van de Commissie is na de maximale zittingsduur van zes jaar teruggetreden. De AFM is hen zeer erkentelijk voor de structurele bijdrage aan het toezicht.

Per 25 oktober 2012 zijn vijf nieuwe leden aangetreden. Drie zittende leden blijven lid van de Commissie. De Commissie financiële verslaggeving & accountancy bestaat vanaf vandaag uit de volgende leden:

  • De heer drs. R. Abma (directeur Eumedion)
  • De heer mr. M.W. Josephus Jitta (Partner advocatenkantoor Stibbe)
  • Mevrouw dr. N. Kamp-Roelands RA (Executive Director/ Cleantech and Sustainability Services (Ernst & Young Accountants)
  • Mevrouw prof. dr. S.G. van der Lecq (hoogleraar Pensioenmarkten aan de Erasmus School of Economics)
  • De heer prof. dr. mr. M. Pheijffer RA, hoogleraar Accountancy (Nyenrode Business Universiteit) en hoogleraar Forensische Accountancy (Universiteit Leiden)
  • De heer R.A.H. Smittenberg RA (Partner en Professional Practice Director Audit van Deloitte Accountants, voorzitter controleursdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving)
  • De heer drs. J.S.T. Tiemstra RA (voormalig CFO van Hagemeyer N.V.)
  • De heer drs. P.F.J. Veuger RA, MCT (Partner Accounting and Valuation Advisory Services PwC).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel