Terug

ESMA publiceert prioriteiten financiële verslaggeving

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft op 12 november 2012 de prioriteiten gepubliceerd die de nationale toezichthouders in Europa, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM), in acht zullen nemen bij het toezicht op de financiële verslaggeving 2012.

ESMA heeft de geformuleerde prioriteiten geformuleerd in samenspraak met de nationale toezichthouders. De prioriteiten betreffen de toepassing van de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor transacties, omstandigheden en gebeurtenissen die van belang zijn in het licht van de huidige economische omstandigheden.

De onderwerpen:

  1. financiële activa
  2. bijzondere waardeverminderingen niet financiële activa
  3. verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen
  4. voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa

Deze prioriteiten zijn grotendeels in lijn met de door de AFM in september 2012 gepubliceerde onderwerpen voor de themaonderzoeken die in 2013 worden uitgevoerd en de aandachtpunten voor de financiële verslaggeving 2012. ESMA beoogt met de publicatie van de gemeenschappelijke prioriteiten de consistente toepassing en handhaving van IFRS in Europa te bevorderen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel