Terug

Minister Kamp (SZW) reageert op wetgevingsbrieven AFM en DNB

Kamerbrief Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn reactie op de “wetgevingsbrieven” van AFM en DNB met betrekking tot het Pensioentoezicht aan de Tweede Kamer gestuurd.

In haar wetgevingsbrief van november 2011 bepleit de AFM als toezichthouder op de pensioencommunicatie onder andere: meer open normen, een online beschikbare pensioenbijsluiter in plaats van een schriftelijke startbrief en de doorontwikkeling van mijnpensioenoverzicht.nl. De hoofddoelstelling van de pensioenwetgeving is consumenten in staat stellen de financiële planning voor hun oude dag ter hand te nemen. Pensioenoverzicht en inzicht moet waar nodig tot actie leiden. De AFM constateert dat deze hoofddoelstelling nog niet altijd wordt gehaald. De wettelijk verplichte informatieverstrekking zou activerend moeten worden, nu de onzekerheden van pensioen het nodig maken deelnemers meer verantwoordelijk te laten nemen. Daarvoor acht de AFM vernieuwing van de communicatie nodig.

De minister informeert de Tweede Kamer over hoe hij in het kader van zijn planning en prioriteiten omgaat met de geconstateerde knelpunten en risico’s in pensioenwetgeving. De opmerkingen van de AFM over pensioencommunicatie neemt de minister mee in het project communicatie dat in oktober 2011 is gestart. De AFM werkt ook actief mee aan dit project. In april 2012 stuurt SZW het plan van aanpak van het project communicatie aan de Kamer.

Met een wetgevingsbrief rapporteren de toezichthouders AFM en DNB de minister over knelpunten die zij hebben gesignaleerd in de regelgeving. AFM en DNB rapporteren de minister jaarlijks over knelpunten die zij tegenkomen. Gelijktijdig sturen ze tegen het eind van het jaar dan een brief aan de minister van SZW. Eerder stuurden DNB en AFM een wetgevingsbrief naar het ministerie van Financiën. De reactie van de minister van Financiën is in oktober 2011 naar de Kamer gestuurd. In 2010 verstuurden beide toezichthouders voor het eerst hun wetgevingsbrieven.

Uiteraard kunnen de toezichthouders ook op andere momenten knelpunten in de regelgeving aan de orde stellen bij de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel