Terug

Korten op pensioenen raakt alle deelnemers, niet alleen gepensioneerden

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 20 februari 2012 meldde De Nederlandsche Bank (DNB) dat 103 pensioenfondsen mogelijk gaan korten op pensioenen per 1 april 2013. Dit treft het pensioen van 7,5 miljoen Nederlanders. De Pensioenfederatie heeft, als vertegenwoordiger van de pensioenfondsen, de namen en kortingspercentages van de meeste van deze fondsen gepubliceerd.

Dekkingsgraad moet omhoog

Waarom korten pensioenfondsen? Dit doen ze om de dekkingsgraad op peil te krijgen. De dekkingraad moet van de wet minimaal 105% zijn. Voor elke 100 euro aan (toekomstige) pensioenuitkeringen moet een fonds dus minstens 105 euro aan beleggingen hebben.

Een pensioenfonds kan zijn dekkingsgraad verhogen door bijvoorbeeld de pensioenpremie te verhogen die deelnemers en werkgevers betalen, of doordat de werkgever een bedrag ineens in de pensioenpot stort. Korten van pensioenenaanspraken van werkenden en pensioenuitkeringen van gepensioneerden is vaak een uiterste maatregel.

Korting op je pensioen?

Als er daadwerkelijk gekort wordt, zullen gepensioneerden minder pensioen ontvangen per 1 april 2013. Gepensioneerden kunnen met de Nibud Pensioenkortingsberekenaar zien hoeveel lager hun pensioen gaat worden.

Ook werkende deelnemers worden door kortingen getroffen.
Zij krijgen het vooruitzicht van een lager pensioen dan zij nu nog zien op mijnpensioenoverzicht.nl.
DNB beantwoordt vragen over pensioen zoals ‘Is korten erg voor alle deelnemers?’ op jouwgeldvraag.

Toezicht op pensioencommunicatie

Volgens de Pensioenwet, waar de AFM toezicht op houdt, moet een pensioenfonds uiterlijk één maand voor de daadwerkelijke korting de deelnemers informeren. Acht pensioenfondsen hebben vorig jaar al gemeld dat ze dit jaar (2012) moeten korten. Alle deelnemers van deze fondsen hebben voor 1 maart 2012 bericht gekregen over de korting op hun pensioen per 1 april 2012.

De AFM houdt toezicht op de communicatie van een pensioenfonds met zijn deelnemers.

Voor vragen over pensioencommunicatie kan je contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: afm.nl/contact of 0800-5400 540 (gratis).

Meer informatie

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel