Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan flitskredietaanbieder Friendly Finance B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 4 april 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Friendly Finance B.V. De last is opgelegd omdat Friendly Finance B.V, via haar website www.betaaldag.nl, krediet aanbiedt en heeft aangeboden in Nederland zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
4-4-2012   7-8-2013 31-10-2013 3-3-2015 (1)

(1) Het CBb heeft het hoger beroep van Friendly Finance ongegrond verklaard, waarmee de last onder dwangsom onherroepelijk is geworden. Voorts zullen bij het persbericht de hyperlinks worden opgenomen naar de uitspraken van de rechtbank Rotterdam en het CBb van 31 oktober 2013 respectievelijk 3 maart 2015, als gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Friendly Finance B. V. dient het aanbieden van krediet in Nederland te staken tot het moment dat aan de toepasselijke regelgeving is voldaan. De AFM heeft Friendly Finance B. V. eerder gewezen op het feit dat zij geen krediet mag aanbieden zonder te beschikken over de daartoe benodigde vergunning.

Naar aanleiding van de last onder dwangsom heeft Friendly Finance B.V. haar werkwijze aangepast. Friendly Finance B.V. int nu zelf de verkochte vordering op loon of uitkering bij de werkgever of uitkeringsinstantie van de consument. In de oude werkwijze ontving de consument het verkochte bedrag van de werkgever of uitkeringsinstantie en moest dat binnen één werkdag doorbetalen aan Friendly Finance B.V.

Volgens de AFM biedt Friendly Finance B.V. hiermee echter nog steeds krediet aan consumenten aan. Daarom is de onderneming nu verplicht een dwangsom te betalen. Voor elke dag dat Friendly Finance B.V. niet voldoet aan de last onder dwangsom, moet zij een dwangsom van €4.000 betalen met een maximum van €80.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel