Terug

Consultatie wijziging Nadere regelgeving bewaring van financiële instrumenten

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Per 1 januari 2011 is de Wet giraal effectenverkeer (Wge) gewijzigd. De Wge wijziging voorziet in een betere juridische bescherming van beleggers tegen een mogelijk faillissement van het intermediair. Dit is voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aanleiding geweest om ook de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) te wijzigen.

De uitbreiding van de Wge bescherming wordt daarmee ook tot uitdrukking gebracht in de Nrgfo. Met deze voorgestelde wijziging benadrukt de AFM het belang van Wge-conforme bewaring en moedigt het intermediair dan ook aan van de Wge-conforme bewaring gebruik te maken.

De wijziging van de Wge maakt het mogelijk om stukken die nu door het bewaarbedrijf worden bewaard over te hevelen naar een rekening op naam van het intermediair zelf. Belangrijke voordelen voor de belegger is hierbij een betere juridische bescherming in geval van faillissement van het intermediair. Dit omdat de contractuele aanspraak binnen een bewaarbedrijf constructie wordt vervangen door een goederenrechtelijke (rechtstreekse) aanspraak op de stukken.

De AFM legt de aangepaste regeling graag ter consultatie voor aan marktpartijen. Deze consultatie is bedoeld om belanghebbende te informeren over de voorgenomen wijziging en de mogelijkheid te geven hierop te reageren.

Reageren op deze wijziging kan tot uiterlijk 22 juni 2012 via nrgfo618@afm.nl.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel