Terug

AFM legt opnieuw last onder dwangsom op aan Belgische valutahandelaar

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 18 mei 2012 opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ch.N.P. Van Renynghe de Voxvrie. Hij handelt onder meer onder de namen Fidelity Finance, TradingForex.com, TradingGoldex.com en The Freedom Trading Club. Hij voldoet niet aan de informatieverzoeken van de AFM.

De AFM heeft de heer Van Renynghe de Voxvrie gevraagd om bepaalde informatie en diverse inlichtingen te verstrekken. Het betreft onder andere nadere informatie over de activiteiten van de heer Van Renynghe en over zijn aanbod aan consumenten. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of en in hoeverre hij de Wet op het financieel toezicht (Wft) naleeft en of er sprake is van activiteiten, waarvoor een vergunning verplicht is. In het kader van dit toezichtonderzoek heeft de AFM op 28 februari 2012 een onderzoek ter plaatse gedaan tijdens een seminar van de heer Van Renynghe de Voxvrie in Den Haag.

De informatieverzoeken richten zich op de vraag of de heer Van Renynghe de Voxvrie beleggingsobjecten (artikel 2:55 Wft) en/of het recht van deelneming in een beleggingsinstelling (artikel 2:65 Wft) aanbiedt. Ook onderzoekt de AFM of hij beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht (artikel 2:96 Wft).

De heer Van Renynghe de Voxvrie heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom nu verplicht dwangsommen te betalen. Hij heeft na het verstrijken van de gestelde termijn een reactie gegeven op de vragen van de AFM, maar die is ontoereikend. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden verstrekt. De dwangsom bedraagt € 15.000 voor iedere dag dat hij niet voldoet aan deze last en kent een maximum van € 300.000.

De AFM heeft al eerder, op 29 maart 2012, aan de heer Van Renynghe de Voxvrie een last onder dwangsom opgelegd om bankgegevens te krijgen. Deze last is op 13 april 2012 gepubliceerd op de website van de AFM. De heer Van Renynghe de Voxvrie heeft deze informatie nog niet geleverd.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel