Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Arox Exclusive Fund B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 24 mei 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Arox Exclusive Fund B.V. (Arox) uit Doetinchem. Arox voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te stellen of de wet wordt overtreden.

De AFM vermoedt dat Arox rechten van deelneming heeft aangeboden, of nog steeds aanbiedt, zonder verplichte vergunning van de AFM. Het is wettelijk verboden om in Nederland rechten van deelneming aan te bieden zonder vergunning.

Het is belangrijk dat financiële ondernemingen beschikken over een vergunning van de AFM. Deze biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële onderneming voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een financiële onderneming met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Wat is een last onder dwangsom?

Met een last onder dwangsom probeert de AFM een geconstateerde overtreding te beëindigen en/of een verdere overtreding of een herhaling van de overtreding te voorkomen. De AFM draagt een onderneming of een persoon op (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als deze binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht (last) heeft voldaan, dan moet deze een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Arox heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekt. Sinds 9 juni 2012 is zij daarom verplicht een dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat Arox niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €4.000,- per dag tot een maximum van in totaal €80.000,-.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM vraagt het publiek om informatie over Arox te delen met de AFM. Hiervoor en bij overige vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel