Terug

AFM legt een boete op aan Leadprovider voor kredietbemiddeling zonder vergunning

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 maart 2012 een bestuurlijke boete van €96.000,- opgelegd aan Leadprovider B.V., te Zaltbommel. De boete is opgelegd omdat Leadprovider illegaal heeft bemiddeld in kredieten. Het bedrijf had geen vergunning van de AFM.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
21-3-2012 27-03-2012 22-11-2012 (1) 3-1-2013 19-9-2013 (2) 30-10-2013 26-11-2014 (3)

(1) De AFM heeft het boetebesluit in stand gelaten met aanvulling van de motivering
(2) De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard
(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard

 

De AFM heeft vastgesteld dat Leadprovider in ieder geval van 21 maart 2009 tot en met 12 november 2010 via de websites www.hypotheek-weetjes.nl en www.delaagsterente.info meer dan contactgegevens heeft ingewonnen bij consumenten. Leadprovider had overeenkomsten afgesloten met andere financiële dienstverleners voor het afnemen van deze gegevens. De gegevens van de consumenten werden tegen vergoeding doorgegeven aan deze financiële dienstverleners.

Hiermee heeft Leadprovider als tussenpersoon werkzaamheden verricht die bedoeld waren om kredietovereenkomsten tot stand te brengen. Dit is een overtreding van de verbodsbepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning (artikel 2:80, eerste lid, Wft).

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel