Terug

ESMA publiceert guidelines over ETF’s

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese toezichthouder ESMA heeft richtsnoeren gepubliceerd voor onder meer ETF’s. De AFM verwelkomt deze guidelines en zal binnen de geldende termijn aangegeven hoe zij deze gaat opvolgen. Ook staat de AFM nog steeds achter haar eerdere aanbevelingen over ETF’s. Beide zorgen voor meer transparantie en betere bescherming van de (retail-) belegger.

De ESMA Guidelines

De guidelines van ESMA komen voort uit een review van de bestaande regelgeving mbt bepaalde typen UCITS (beleggingen), inclusief ETFs (indextrackers), en bepaalde specifieke activiteiten zoals efficiënt portfolio management technieken. Daaruit kwam naar voren dat de huidige vereisten onvoldoende rekening houden met de specifieke modaliteiten en risico’s van deze typen producten en activiteiten. Als gevolg daarvan heeft ESMA nu onderliggende Guidelines ontwikkeld met als doel betere beleggersbescherming en een meer geharmoniseerde fondspraktijk in de EU.

De guidelines zijn onderhevig aan een ‘comply or explain’ procedure. De AFM moet daarom binnen twee maanden nadat de richtsnoeren in het Nederlands zijn vertaald aangeven of zij deze voornemens is op te volgen.

De aanbevelingen van de AFM

Het in juni door de AFM gepubliceerde rapport over indextrackers bevat de bevindingen en aanbevelingen die zijn voortgekomen uit een onderzoek naar de begrijpelijkheid van diverse productvarianten voor de gemiddelde retailbelegger in Nederland. De begrijpelijkheid is beoordeeld aan de hand van de complexiteit van de productstructuren, de inspanning die nodig is om de werking van een product te doorgronden en de toereikendheid van de informatie over de producten. De bevindingen en aanbevelingen hebben dus zowel betrekking op het productaanbod aan consumenten, als op de aan hen gerichte informatieverstrekking. De aanbevelingen in het rapport van de AFM zijn bedoeld als advies aan de markt en vormen geen aanvulling op de geldende wet- en regelgeving.

Hoe verhouden beide zich tot elkaar?

Beide rapporten hebben een andere achtergrond en doelstelling. De ESMA Guidelines, die zijn voortgekomen uit de review van bestaande regelgeving, bevatten bredere aanbevelingen die betrekking hebben op: informatieverstrekking over index-tracking UCITS en UCITS ETFs, regels voor UCITS die gebruik maken van OTC derivaten transacties en efficiënt portfolio management techniques en criteria voor UCITS die in financiële indexen beleggen. Het rapport van de AFM bevat, daarentegen, een aantal specifieke aanbevelingen die zijn voortgekomen uit het onderzoek naar de begrijpelijkheid van diverse soorten indextrackers die worden aangeboden aan consumenten in Nederland.

De ESMA Guidelines en de aanbevelingen van de AFM bestaan daarom naast elkaar en zijn niet strijdig met elkaar.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel