Terug

Wat is de rol van de AFM bij de omvorming van Amazon Teak Foundation naar een beleggingsfonds?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In januari 2012 ontving de AFM brieven van participanten in het Amazon Teak Foundation (ATF). In deze brieven verzoeken de participanten de AFM om niet in te stemmen met het prospectus dat ATF heeft ingediend bij de AFM en om het beheren van de participaties in handen te geven van een onafhankelijke beheerder.

Als reactie op deze brieven meldt de AFM het volgende.

ATF is een vergunninghoudende onderneming. Het is daarom de taak van de AFM om betrokken te zijn bij de omvorming van ATF naar een beleggingsfonds. Maar de beslissing om tot omvorming over te gaan, is  niet aan de AFM.

Elk prospectus dat aan de AFM wordt voorgelegd, wordt goedgekeurd als het prospectus aan de regels voldoet. De AFM controleert of het prospectus de wettelijke verplichte informatie bevat (volledigheid), of alle gegevens in het prospectus met elkaar in overeenstemming zijn (consistentie) en of het prospectus in begrijpelijke taal is opgesteld (begrijpelijkheid. Een goedgekeurd prospectus houdt ook niet in dat de AFM de aangeboden effecten goedkeurt. Er wordt dus geen positief of negatief advies gegeven over de inhoud van het prospectus.

De volledige brief is hiernaast te lezen. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel