Terug

Nederlanders realistischer over pensioen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

Verwachtingen over het pensioen van deelnemers worden langzaam aan realistischer. Bijna een op de drie mensen denkt minder dan 70% van het laatstverdiende loon te krijgen bij pensionering, dat is een ruime verdubbeling. Wel denkt nog steeds een meerderheid 70% of meer te gaan ontvangen bij hun pensioen. Dit blijkt uit recent consumentenonderzoek van de AFM. Consumenten waarderen initiatieven om pensioenoverzicht en inzicht te verhogen. Zo vindt men de website www.mijnpensioenoverzicht.nl begrijpelijk en geeft deze site bezoekers meer inzicht in hun pensioen. Verder is bijna tweederde enthousiast over een pensioenbijsluiter zoals de AFM die voorstelt.

Verwachtingskloof wordt kleiner

In januari 2010 publiceerde de AFM het rapport “Geef Nederlanders pensioeninzicht”. Uit dat onderzoek bleek dat het werkelijk pensioen voor de meeste mensen waarschijnlijk lager ligt dan 70% van het laatstverdiende brutosalaris. In 2009 had slechts één op de tien Nederlanders deze realistische inschatting van de hoogte van zijn pensioen. Uit de AFM Consumentenmonitor van najaar 2011 blijkt dat nu bijna drie op de tien (27%) denkt minder dan 70% van het laatste loon te krijgen bij pensionering. Wel denkt nog steeds een meerderheid 70% of meer te gaan ontvangen bij hun pensioen.

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat pensioen niet waardevast is. In het voorjaar van 2011 dacht nog 42% dat zijn pensioen meestijgt met prijsstijgingen, in het najaar van 2011 is dit gedaald naar 18%. Toch maakt slechts een beperkt aantal mensen (15%) zich zorgen over zijn of haar pensioen.

Meest gevraagde uitbreiding mijnpensioenoverzicht.nl gerealiseerd

Op 6 januari 2012 bestaat mijnpensioenoverzicht.nl één jaar. Bijna drie miljoen mensen hebben het afgelopen jaar op deze site hun AOW en werknemerspensioen geraadpleegd. Bezoekers vinden dat de site begrijpelijk is en inzicht geeft in opgebouwd en te bereiken pensioen. Een van de meest gevraagde uitbreidingen, de hoogte van het netto pensioen, is in november 2011 gerealiseerd. De AFM vindt het succes van de site een goede zaak en blijft pensioenuitvoerders oproepen mijnpensioenoverzicht.nl verder door te ontwikkelen tot een individueel pensioendashboard.

Na de succesvolle lancering zijn in het afgelopen halfjaar de naamsbekendheid (eenderde kent de site niet) en gebruik (een kwart heeft wel eens ingelogd) van het pensioenregister niet verder toegenomen. Wel won de website prijzen voor klantcommunicatie en IT architectuur.

De AFM houdt toezicht op het pensioenregister. Uit het Self Assessment pensioenuitvoerders 2011 van de AFM blijkt de overgrote meerderheid van de pensioenuitvoerders aangesloten te zijn bij mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioenbijsluiter is goed idee

In haar Visiedocument pensioenuitvoering pleit de AFM voor een pensioenbijsluiter: een document dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de kwaliteit van een pensioenregeling en algemene informatie bevat over de belangrijkste elementen van een pensioenregeling. Met deze pensioenbijsluiter is een deelnemer in staat om pensioenregelingen eenvoudig met elkaar te vergelijken en kan hij deze informatie mee nemen in een arbeidsvoorwaardengesprek.

Na deze uitleg zegt 63% van consumenten een pensioenbijsluiter een goed idee te vinden, slechts 3% vindt van niet. Bijna de helft (45%) zegt een pensioenbijsluiter te gaan gebruiken en ook dat het gaat helpen bij de beslissing over waardeoverdracht bij een het wisselen van baan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel