Terug

AFM legt boete op aan Briljant Advies BV voor niet waarborgen vakbekwame dienstverlening

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 mei 2011 een bestuurlijke boete van €31.500,-opgelegd aan Briljant Advies BV (Briljant), gevestigd te Enschede. Bij besluit op bezwaar van 17 november 2011 heeft de AFM deze boete gematigd naar €500,-. De boete is opgelegd omdat Briljant heeft nagelaten zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van haar werknemers en van andere natuurlijke personen die zich onder haar verantwoordelijkheid bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.

Gedurende de periode 1 januari 2010 tot en met 30 augustus 2010 beschikte slechts de feitelijk leidinggevende van Briljant over het relevante diploma voor het bemiddelen in hypothecair krediet, terwijl niet gebleken is dat deze feitelijk leidinggevende bemoeienis heeft gehad met de adviezen die door andere medewerkers van Briljant zijn verstrekt. Daarmee heeft Briljant artikel 4:9, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. Deze overtreding is temeer verwijtbaar aan Briljant, omdat Briljant reeds in juni 2008 door de AFM op het ontbreken van zichtbare controleactiviteiten van de feitelijk leidinggevende gewezen was.

Volgens de Wft dient de financiële dienstverlener ervoor zorg te dragen dat zijn medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten, vakbekwaam zijn. Daarmee wordt beoogd om de deskundigheid van partijen op de financiële markten te waarborgen, zodat zij consumenten op goede wijze van dienst kunnen zijn en daardoor het vertrouwen in de financiële markten bevorderen.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet en het Besluit bestuurlijke boetes van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:9, tweede lid, Wft bedraagt €500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Briljant.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel