Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Centaurus Investments B.V.

Maatregel

De AFM heeft op 16 januari 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Centaurus Investments B.V. (Centaurus) uit Willemstad (Noord-Brabant). Centaurus voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM.

Centaurus is sinds 30 juni 2011 niet in staat om de rente op de obligaties van het vastgoedfonds Centaurus Residential Fund IV uit te keren aan de obligatiehouders. Centaurus heeft de AFM laten weten ook voor de overige fondsen niet aan de renteverplichtingen van de obligaties te kunnen voldoen.

De AFM heeft onder meer gevraagd naar een organogram, managementrapportages, prospectussen, jaarrekeningen, een getekende instandhoudingsverklaring, het grootboek kas/bank/giro, bankafschriften, de saldibalans en eigendomsakten van het vastgoed. De AFM heeft de gevraagde informatie nodig om te kunnen beoordelen of Centaurus alle essentiële informatie over de fondsen aan de obligatiehouders heeft gegeven. Mogelijk verricht Centaurus een handelspraktijk die oneerlijk is, zoals in het Burgerlijk Wetboek staat omschreven, door het niet verstrekken van essentiële informatie aan obligatiehouders.

De last onder dwangsom kan oplopen van €4.000 tot een maximum van €80.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Centaurus niet aan de informatieplicht voldoet. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

Verscherpt toezicht

De AFM houdt verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Naar aanleiding van signalen van het niet-correct waarderen van beleggingsvastgoed, fraude en financiële problemen bij verschillende aanbieders heeft de AFM het toezicht geïntensiveerd. De AFM constateert dat beleggers vaak niet of onvoldoende geïnformeerd worden over dergelijke punten. Op die manier worden zij in feite misleid.

Om nog beter toezicht te kunnen houden, heeft de AFM onder meer een vastgoedrisicoradar ontwikkeld. Vastgoedfondsen, of deze nu wel of niet onder AFM-toezicht staan, worden gescreend met behulp van risico-indicatoren. Op basis van deze screening heeft de AFM onderzoek ingesteld bij een aantal vastgoedfondsen. Het verscherpte toezicht past in de geïntegreerde aanpak van de overheid om misbruik in de vastgoedsector tegen te gaan.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel