Terug

AFM onderschrijft uitkomsten monitoringcommissies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) onderschrijft de belangrijkste uitkomsten van de Monitoring Commissie Code Banken en de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars. Net als de monitoringcommissies onderkent de AFM dat het vertrouwen nog niet terug is.

Voor herstel van vertrouwen op de lange termijn is het cruciaal dat banken en verzekeraars het belang van de klant consequent centraal stellen en dit streven verankeren in hun organisatie én cultuur. De AFM herkent het beeld dat ondernemingen hier actief aan werken en vooruitgang boeken, maar hier ook behoorlijk mee worstelen.

Concreet vereist dit van banken en verzekeraars dat zij aan klanten en andere belanghebbenden duidelijk laten zien hoe en in welke mate zij deze belofte in de praktijk waarmaken. Dit betekent ook: duidelijk aangeven wat nog niet goed genoeg gaat en wat er nog moet gebeuren. Dit vraagt zowel interne sturing op tastbare informatie die maakt dat het belang van de klant wordt gediend, als voortdurend leiderschap op gedrag en cultuur.

Sturen op tastbare informatie vereist toetskaders waaruit blijkt wanneer het belang van de klant goed is gediend, en de vertaling daarvan in onder meer het beloningsbeleid van de onderneming. De monitoringcommissies benadrukken dit ook. Elke onderneming moet uiteraard een eigen toetskader hebben. Het Klantbelang Dashboard dat de AFM in overleg met marktpartijen heeft ontwikkeld kan een rol spelen in het creëren daarvan. De AFM spreekt graag met marktpartijen over de uitwerking van hun kaders.

Voortdurend leiderschap op gedrag en cultuur betekent niet alleen het realiseren van een interne cultuurverandering, maar ook een kwetsbare en diepgaande dialoog met klanten en andere belanghebbenden over wat wel en nog niet goed gaat. De AFM sluit zich aan bij de constatering van de Monitoring Commissie Code Banken dat dit nog onvoldoende gebeurt. Zij ondersteunt van harte de oproep aan marktpartijen om deze dialoog aan te gaan. Deze verantwoordelijkheid ligt primair bij marktpartijen zelf, maar de AFM speelt hier graag haar rol in.

De AFM publiceert in het voorjaar over de mate waarin naar haar oordeel de grotere banken en verzekeraars momenteel het belang van de klant centraal stellen.

Verder lezen: 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel