Terug

AFM legt boete op voor het doorgeven van voorwetenschap

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 29 januari 2013: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 december 2012 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer M.A. Mol voor het doorspelen van voorwetenschap met betrekking tot een aanstaande emissie van aandelen door een beursgenoteerd bedrijf.

Op het moment van de overtreding werkte de heer Mol als equity sales trader bij een beleggingsonderneming die de emissie begeleidde. De heer Mol heeft zijn kennis over de emissie gedeeld met een klant, ondanks dat hij wist dat de door hem verkregen informatie nog niet naar buiten mocht worden gebracht. Dit is een overtreding van het mededelingsverbod van artikel 5:57, eerste lid, onder a, Wet op het financieel toezicht (Wft).

Reconstructie

Op 5 oktober 2010 om 17:12 uur kreeg de heer Mol als lid van de Sales Team dat verantwoordelijk was voor het plaatsen (verkopen) van de nieuwe aandelen bij professionele beleggers, een vertrouwelijke Sales Briefing waarin koersgevoelige informatie over de op handen zijnde emissie van aandelen stond. De briefing is vervolgens tussen 17:12 uur en 17:20 uur via een interne conference call met het Sales Team  doorgesproken. In dit gesprek is aangegeven dat de informatie over de emissie vertrouwelijk was en pas na publicatie van het persbericht door het beursgenoteerde bedrijf met externe partijen mocht worden gedeeld.

Direct na de conference call heeft de heer Mol via een chatgesprek contact gezocht met een klant. De heer Mol wist dat deze klant interesse had in het afnemen van aandelen via de emissie. In het chatgesprek dat tussen 17:20 uur en 17:29 uur heeft plaatsgevonden, heeft de heer Mol de belangrijkste emissie-informatie uit de Sales Briefing aan deze klant doorgespeeld, zoals de omvang van de voorgenomen aandelenemissie en het feit dat de bestaande aandeelhouders zich onherroepelijk voor een bedrag van €3,75 miljoen aan de emissie hadden gecommitteerd. Om 18:30 uur (nabeurs) maakte de uitgevende instelling de kenmerken van de emissie publiekelijk bekend.

Informatievoorsprong

Door voorwetenschap aan een derde te verstrekken vóórdat deze publiekelijk bekend is gemaakt, ontstaat een informatievoorsprong op de andere marktdeelnemers waarop ten koste van die deelnemers gehandeld kan worden. Een overtreding van het mededelingsverbod wordt als een zware overtreding aangemerkt waarvoor een basis boetebedrag van €2.000.000 geldt.

Het basisbedrag kan worden verminderd als de ernst, duur en de mate waarin de overtreding aan iemand te verwijten valt (verwijtbaarheid) daartoe aanleiding geven. Daarnaast moet de AFM tevens bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening houden met de draagkracht van de overtreder.

De AFM heeft aan de hand van bij de heer Mol ingewonnen financiële informatie vastgesteld dat zijn draagkracht zeer beperkt is. Op basis van zijn beperkte draagkracht is door de AFM de hoogte van de opgelegde boete op €2.500 vastgesteld.

Hoe bepaalt de AFM de hoogte van een boete?

Voor een nadere toelichting op het vastgelegde boetebedrag verwijzen wij u naar het volledig besluit en naar de website van de AFM.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel