Terug

AFM beboet Richland Real Estate voor aanbieden beleggingsobjecten zonder vergunning

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een bestuurlijke boete van €24.000,- opgelegd aan Richland Real Estate B.V., omdat het bedrijf van december 2007 tot 25 november 2008 beleggingsobjecten heeft aangeboden zonder daarvoor een vergunning te hebben.

Richland Real Estate heeft in Nederland kavels grond aangeboden aan consumenten, waarbij gespeculeerd werd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Tevens lag in het aanbod besloten dat het beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een ander dan de verkrijger. Deze dienstverlening wordt door de wetgever aangemerkt als het aanbieden van beleggingsobjecten. Op grond van artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht is het verboden om zonder vergunning beleggingsobjecten aan te bieden.

Sinds 25 november 2008 maakt Richland Real Estate gebruik van de vrijstelling op grond van artikel 2 van de Vrijstellingsregeling Wft. Dit betekent dat Richland Real Estate slechts beleggingsobjecten aan mag bieden met een waarde per beleggingsobject van ten minste €50.000,-. Tevens dient Richland Real Estate bij het aanbod van deze beleggingsobjecten en in reclame-uitingen en documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld aan te geven dat zij niet vergunningplichtig is en dat Richland Real Estate niet onder toezicht staat van de AFM.

De boete is opgelegd bij besluit van 8 maart 2010 en is, nadat Richland daartegen bezwaar heeft gemaakt, gematigd tot €24.000,-. Richland heeft verschillende procedures aangespannen tegen de opgelegde boete. Uiteindelijk is de boete door de rechter in stand gelaten, waarmee de boete op 15 september 2011 in rechte onaantastbaar is geworden.

Het volledige besluit en de beslissing op bezwaar kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel