Terug

AFM legt boetes op aan MF Global UK Limited voor marktmanipulatie

Maatregel

Update 16 maart 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juli 2011 twee bestuurlijke boetes van in totaal €384.000- voor marktmanipulatie aan MF Global opgelegd. MF Global is statutair gevestigd te Londen. Naar het oordeel van de AFM heeft MF Global met twee berichten informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is en heeft zij daardoor tweemaal het verbod op marktmanipulatie, uit artikel 5:58, eerste lid, onder d, Wet op het financieel toezicht (Wft), overtreden. Per overtreding bedraagt de boete €192.000,-. Beide boetes zijn door de AFM gematigd.

Op 15 juli 2008 en op 15 september 2008 heeft een werknemer van MF Global vanuit het bijkantoor in Amsterdam een door hem opgesteld bericht verspreid dat onjuiste en misleidende informatie bevatte over een mogelijk nieuwe uitgifte van aandelen door Fortis, de prijs van deze uit te geven aandelen en kapitaalbehoefte van Fortis. De berichten zijn door meerdere werknemers van MF Global verder verspreid.  De informatie opgenomen in de berichten was stellig, concreet en gedetailleerd en werd als feit gepresenteerd. De berichten werden verzonden aan klanten van MF Global in binnen- en buitenland en werden overgenomen door de pers waardoor ze voor een nog bredere groep beleggers toegankelijk waren. Naar aanleiding hiervan heeft Fortis tot tweemaal toe een persbericht uitgegeven met daarin de mededeling dat er geen sprake was van een nieuwe uitgifte van aandelen.

De geloofwaardigheid van de berichten werd versterkt door de onrust op de financiële markten. Ook het vertrouwen dat uitging van de naam van MF Global speelde hierbij een rol.

De gedragingen van de betreffende werknemer zijn aan MF Global toe te rekenen. Door het verspreiden van onjuiste en misleidende berichten door een werknemer van MF Global is het vertrouwen in de financiële markten ernstig geschaad en hebben beleggers mogelijk schade opgelopen.

De AFM vindt de overtredingen bijzonder ernstig en zeer verwijtbaar omdat in een toch al zeer gevoelige economische context het vertrouwen in de Nederlandse kapitaalmarkt door het verspreiden van onjuiste en misleidende berichten door een werknemer van MF Global meermalen ernstig is geschaad.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
Het volledige besluit kunt u hiernaast in Pdf-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel