Terug

AFM roept financiële ondernemingen op bewuster om te gaan met actief en passief beleggen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 3 januari 2018: deze leidraad is ingetrokken, omdat de inhoud, mede door inwerkingtreding van MiFID II, niet langer actueel is. 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 20 oktober 2011 de ‘Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant’ gepubliceerd. Hierin roept zij financiële ondernemingen op bewuster om te gaan met actief en passief beleggen, in het belang van de klant. Daarnaast bevat de leidraad een aantal aanbevelingen voor de aanbieders van beleggingsproducten, de financiële onderneming die deze beleggingsproducten in zijn assortiment opneemt en de adviseur of vermogensbeheerder die deze beleggingsproducten voor een klant selecteert. De AFM wil met deze leidraad financiële ondernemingen ertoe bewegen om ten aanzien van actief en passief beleggen het klantbelang centraal te stellen.

Veel financiële ondernemingen verkiezen voor hun particuliere klanten actief beheerde beleggingen boven passief beheerde beleggingen, terwijl passief beheerde fondsen een goed, zo niet beter, alternatief kunnen zijn.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek kan niet gesteld worden dat actief beleggen per definitie beter is dan passief beleggen en andersom. Wetenschappelijk onderzoek is kritisch over de prestaties van actieve fondsen. De financiële onderneming dient zich te realiseren dat het bijzonder moeilijk is vooraf de actieve fondsen te selecteren die, na aftrek van kosten, een hoger rendement dan de index zullen behalen. Daarnaast behalen zowel actieve als passieve beleggingen als groep na aftrek van kosten een lager rendement dan de index. Financiële ondernemingen zouden dus niet automatisch voor actief of passief beleggen moeten kiezen. Hoewel verschillende financiële ondernemingen stappen zetten om het klantbelang centraal te stellen bij de keuze voor actief of passief beleggen, ziet de AFM dat nog niet alle partijen zich voldoende bewust zijn van passieve alternatieven en onvoldoende de afweging maken tussen actief en passief beleggen. Onder actief beleggen verstaat de AFM het samenstellen van een portefeuille die bewust van een index afwijkt om te proberen een extra rendement te behalen ten opzichte van deze index. Met passief beleggen wordt bedoeld het volgen van het rendement van een bepaalde index.

De AFM moedigt financiële ondernemingen onder meer aan om:

  • Kritisch naar het huidige productaanbod en adviespraktijk te kijken. De AFM verwacht bijvoorbeeld een bijzonder kritische houding van financiële ondernemingen en consumenten met betrekking tot actieve fondsen die zowel dicht bij de index blijven als hoge kosten in rekening brengen. Hetzelfde geldt voor Exchange Traded Funds (ETF’s) die beleggen met geleend geld (leverage) of die beleggen om te profiteren van een daling in de waarde van de onderliggende index door precies het omgekeerde koersverloop van de onderliggende index te genereren (inverse). Daarnaast verwacht de AFM een extra kritische houding met betrekking tot ETF’s waarvan het risicoprofiel van de ETF sterk kan afwijken van het risicoprofiel van de onderliggende index, zoals synthetische ETF’s die niet de onderliggende index aankopen, maar een swap op de rendementen van de onderliggende index afsluiten.
  • Bij (beleggings)advies en vermogensbeheer een gedegen afweging te maken tussen actieve en passieve beleggingen voor de klant per beleggingscategorie.
  • De klant te wijzen op objectieve informatie over actief en passief beleggen. De AFM beschouwt het daarnaast als goed voorbeeld als bij (beleggings)advies en vermogensbeheer inzichtelijk wordt gemaakt hoe per beleggingscategorie de prestaties van de actieve en passieve beleggingen zich verhouden tot de prestaties van de relevante benchmarks.

De selectie en afwegingen die beleggingsondernemingen maken ten aanzien van actief en passief beleggen maken onderdeel uit van een breder beleggingsproces. Een breder perspectief op de selectie en afwegingen in dit beleggingsproces wordt gegeven in de ‘Leidraad aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer’, die in november 2011 verschijnt.  

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel