Terug

AFM legt boetes op aan Rabobank Nederland voor overkreditering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Rabobank Nederland (Rabobank) op 24 september 2010 twee boetes opgelegd van in totaal € 10.000, - voor overkreditering. De boetes volgen uit hetzelfde onderzoek waarbij de AFM twee boetes aan Rabobank heeft opgelegd voor het geven van niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen en het hanteren van een acceptatiebeleid bij verstrekking van hypothecair krediet dat onvoldoende gericht was op het voorkomen van overkreditering, die op 4 oktober 2010 gepubliceerd zijn op de website van de AFM.

Rabobank heeft in de periode van januari 2009 tot augustus 2009 onvoldoende beoordeeld of het aangaan van een kredietovereenkomst, met het oog op overkreditering, verantwoord is voor de consument. Daarnaast heeft Rabobank Nederland hypothecaire kredieten verstrekt die onverantwoord zijn.

In 14 van de 44 dossiers is er weliswaar voldoende informatie ingewonnen ten aanzien van de financiële positie van de klant, maar is er geen adequate beoordeling van de financiële positie van de klant door Rabobank verricht, waardoor onvoldoende is beoordeeld of het aangaan van de kredietovereenkomst met het oog op overkreditering verantwoord is. Daarnaast is in deze 14 dossiers onvoldoende cijfermatig aangetoond door Rabobank waarom het verstrekte hypothecair krediet verantwoord is. Door onvoldoende te beoordelen of het aangaan van de overeenkomst met het oog op overkreditering verantwoord is, is Rabobank kredietovereenkomsten aangegaan die, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord waren.

Naar het oordeel van de AFM heeft Rabobank hiermee artikel 4:34, eerste lid, Wft en artikel 4:34, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht aanbieders van krediet om voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst, in het belang van de consument informatie in te winnen over de financiële positie van de consument en om te beoordelen ter voorkoming van overkreditering van de consument, of het aangaan van de overeenkomst verantwoord is. De aanbieder dient af te zien van het sluiten van de kredietovereenkomst, als dit met het oog op het voorkomen van overkreditering onverantwoord is.

Sinds 5 november 2010 is geen bezwaar of beroep meer mogelijk tegen het besluit. De boetes zijn definitief geworden.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel