Terug

Toelichting handhavingsbeleid AFM en DNB

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) hebben een nadere toelichting op hun gezamenlijk handhavingsbeleid gepubliceerd. Hiermee komen zij tegemoet aan de wens uit de markt tot meer transparantie over hun afwegingen bij de wijze van handhaving.

Uit de toelichting blijkt dat niet op elke overtreding formele handhaving volgt. Onder meer de mate van compliance-gericht gedrag binnen een onderneming kan bepalend zijn voor de vraag of wél of geen formele handhaving volgt na constatering van een overtreding.

Veel zaken worden informeel afgedaan met een normoverdragend gesprek of een waarschuwingsbrief. Als de AFM en DNB overtredingen constateren, wegen zij steeds af welke maatregelen moeten worden getroffen. Het handhavingsbeleid geeft algemene uitgangspunten voor de inzet van handhavingsinstrumenten.

Met deze nadere toelichting willen de AFM en DNB inzichtelijk maken welke omstandigheden in de praktijk van belang blijken te zijn bij de keuze om bij constatering van een overtreding al dan niet over te gaan tot formele handhaving.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel